Neijoorspatt - 16.01.2020
Den KC Walfer invitéiert seng Memberen all häerzlech ob ee Patt an Häppescher den 16 Januar 2020.

Neijoorspatt - 16.01.2020

Den KC Walfer invitéiert seng Memberen all häerzlech ob ee Patt an Häppescher den 16 Januar 2020. Mellt Iech weg bis den 7 Januar un.

The KC Walferdange invites all its members to a new year's drink on the 16th of January 2020. Please register before the 7th of January